# Tên Level
1 ThànhTâm 78
2 Xoài 62
3 Táo 62
4 Quýt 62
5 HồngAnh 60
6 HànLập 55
7 ĐạiPhonq 52
8 MiX 52
9 XIII 52
10 TRùm[]Bô 49